Obežník – Apríl 2015 - Ewald Frank

Obežník – Apríl 2015

By Ewald Frank

  • Release Date: 2015-03-19
  • Genre: Bible Studies
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
eBook version ☑

Audiobook version ♫

Obežník – Apríl 2015 by Ewald Frank read book description and reviews

Celé posolstvo času konca sa pred našimi očami napĺňa. Je to časové obdobie, o ktorom náš Pán povedal: „Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie.“ (Lukáš 21:28–36) Z Jeho milosti máme biblickú orientáciu Slovom proroctva a môžeme jasne vidieť znamenia času vo všetkých oblastiach. Výkrik, volanie k prebudeniu je stále hlasnejšie a zaznieva teraz po celom svete, tak aby sa všetci biblicky veriaci zobudili z duchovného spánku: „Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety!“ (Matúš 25:1–10)
tags: Obežník – Apríl 2015 by Ewald Frank eBOOK; Obežník – Apríl 2015 ePUB; Obežník – Apríl 2015 book review; Obežník – Apríl 2015 book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Obežník – Apríl 2015 Audiobook; Ewald Frank; Bible Studies books; books to read Obežník – Apríl 2015.

User Comments