Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse - Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand

Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse

By Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand

  • Release Date: 2015-01-05
  • Genre: Europe
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
eBook version ☑

Audiobook version ♫

Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse by Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand read book description and reviews

I den här arkeologiska texten får du veta mer om de forntida kontakterna mellan framför allt Skandinavien och de brittiska öarna. 

På den här tiden fanns inte de tekniska hjälpmedel som arkeologerna i dag har i form av analyser av både DNA, metaller och olika isotoper. 

Den här texten publicerades ursprungligen år 1889 och går systematiskt igenom alla de olika fynd som gjorts på båda områdena och som visar hur omfattande kontakterna var långt innan det fanns skriftliga källor. 

Texten skrevs av Sveriges utan tvekan mest berömde och mest inflytelserika arkeolog, Oscar Montelius (1843–1921).  Många av hans teorier och metoder var så genomtänkta och nyskapande att de används av arkeologer runt om i världen än i dag. 
tags: Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse by Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand eBOOK; Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse ePUB; Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse book review; Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse Audiobook; Oscar Montelius & Mikael Jägerbrand; Europe books; books to read Förbindelse mellan Skandinavien och vestra Europa före Kristi födelse.

User Comments