Ο ποταμός της ζωής - Richard Dawkins

Ο ποταμός της ζωής

By Richard Dawkins

  • Release Date: 2014-04-29
  • Genre: Life Sciences
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
eBook version ☑

Audiobook version ♫

Ο ποταμός της ζωής by Richard Dawkins read book description and reviews

Στο νέο του βιβλίο ο Richard Dawkins παρομοιάζει την εξέλιξη με έναν ποταμό γονιδίων τα οποία συναντιούνται, ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώνονται, και μερικές φορές χωρίζονται, για να διαμορφώσουν νέα ζωικά είδη. Ο διακεκριμένος επιστήμονας, γράφοντας με χαρακτηριστική ευχέρεια («η σαφήνειά του κάνει τον αναγνώστη να νιώθει ιδιοφυής», λέει η εφημερίδα The New York Times), επιχειρεί να λύσει το μυστήριο της προέλευσης της ζωής.Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι και όλα τα έμβια όντα είναι απλώς οχήματα που μεταφέρουν γονίδια, και ότι η πρωταρχική λειτουργία τους είναι η διάδοση του DNA· αναλύει τη θεωρία της Αφρικανής Εύας, περιγράφει και αποσαφηνίζει πολύπλοκα, εντυπωσιακά φαινόμενα του έμβιου κόσμου, ενώ προσπαθεί να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα, όπως: 
Ποιος ήταν ο πιο πρόσφατος κοινός πρόγονος όλων των ανθρώπων; 
Πώς εξελίσσονται οι πολύπλοκοι μηχανισμοί των έμβιων όντων; 
Γιατί κληρονομούμε γονίδια που προκαλούν θανατηφόρες ασθένειες; 
Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής; 
Ποια είναι η κατεύθυνση της εξέλιξης; 
Παράλληλα, περιγράφει τις προσπάθειες των επιστημόνων να ερμηνεύσουν τη ζωή και επισημαίνει πόσο συχνά μας παραπλανούν οι μύθοι για την προέλευσή μας και οι διάφοροι «-ισμοί» που κατά καιρούς γίνονται της μόδας. Έτσι, προσφέρει στον αναγνώστη ένα συναρπαστικό και μερικές φορές προκλητικό κείμενο, το οποίο αποτελεί υπόδειγμα επιστημονικού συλλογισμού.
tags: Ο ποταμός της ζωής by Richard Dawkins eBOOK; Ο ποταμός της ζωής ePUB; Ο ποταμός της ζωής book review; Ο ποταμός της ζωής book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Ο ποταμός της ζωής Audiobook; Richard Dawkins; Life Sciences books; books to read Ο ποταμός της ζωής.

User Comments