Himlen I - Dr. Jaerock Lee

Himlen I

By Dr. Jaerock Lee

  • Release Date: 2016-02-26
  • Genre: Christianity
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)
eBook version ☑

Audiobook version ♫

Himlen I by Dr. Jaerock Lee read book description and reviews

Jag bad och fastade kontinuerligt under sju år för att lära känna denna himmel och började ta emot svar från Gud. Nu visar Gud mig på ett ännu djupare sätt fler hemligheter i den andliga världen.
Eftersom himlen inte är synlig är det mycket svårt att beskriva himlen med denna världs språk och kunskap. Det skulle också kunna leda till missförstånd. Det är därför som aposteln Paulus inte i detalj kunde berätta om Paradiset i den tredje himlen som han hade sett i en vision.
Gud lärde mig också många hemligheter om himlen och under många månader predikade jag om det lyckliga livet och de olika platserna och belöningarna man får efter ens mått av tro. Men jag kunde inte i detalj predika om allt som jag hade lärt mig.
Orsaken till att Gud låter hemligheterna om den andliga världen bli kända genom den här boken är för att frälsa så många själar som möjligt och leda dem till himlen, som är klar och vacker som kristall.  
tags: Himlen I by Dr. Jaerock Lee eBOOK; Himlen I ePUB; Himlen I book review; Himlen I book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Himlen I Audiobook; Dr. Jaerock Lee; Christianity books; books to read Himlen I.

User Comments